ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την παραγωγή τοματοπολτού

περιγραφή του μηχανήματος

Η μηχανή πολτοποίησης είναι μια μηχανή που μετατρέπει ολόκληρη τη μη αποφλοιωμένη τομάτα
σε τοματοπολτό μέσω μιας διαδικασίας εξώθησης και αποτελείται από:

 • Κοχλίας ζεματίσματος (μεταφορά και ζεμάτισμα του μη αποφλοιωμένου προϊόντος)
 • Σύστημα κοπής και συμπίεσης (κοπή σε φέτες και ελαφριά συμπίεση)
 • Στράγγισμα (διαχωρισμός του υγρού, των σπόρων και της φλούδας)
 • Μονάδα εξώθησης (παραγωγή πολτού και διαχωρισμός της φλούδας)
 • Χοάνη με μονή αντλία (μεταφορά των απορριμμάτων)
 • Δοχείο με αντλία διαφράγματος (μεταφορά του προϊόντος)
 • Ηλεκτρικός πίνακας με PLC και οθόνη αφής χειριστή

Ολόκληρη η δομή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από υλικά που είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Όλα τα απορρίμματα παραγωγής διοχετεύονται, μέσω ειδικών χοανών συλλογής, σε μια αντλία μεταφοράς.
Ο ηλεκτρικός πίνακας που διαθέτει PLC και γραφικό περιβάλλον με οθόνη αφής ελέγχει τη λειτουργία όλων των ενεργοποιητών. Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες ελέγχονται από inverter.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Παραγωγή: 15 ton/h φρέσκιας μη αποφλοιωμένης τομάτας
 • Παραγωγικότητα με διάτρηση 6 mm: > 60%
 • Παραγωγικότητα με διάτρηση 8 mm: > 65%
 • Παραγωγικότητα με διάτρηση 10 mm: > 70%
 • Παραγωγή: 20 ton/h φρέσκιας αποφλοιωμένης τομάτας
 • Παραγωγικότητα με διάτρηση 12 mm: > 75%
 • Παραγωγικότητα με διάτρηση 14 mm: > 80%
 • Παραγωγικότητα με διάτρηση 16 mm: > 85%
 • Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς: 16 kW
 • Απαιτήσεις ατμού: 400 kg/h με ελάχιστο 3 bar
 • Απαιτήσεις πεπιεσμένου αέρα: 5 NL/h

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Ατμός (3 bar): 39 kg/τόνο φρέσκιας τομάτας

Ηλεκτρική ενέργεια (380 V): 0,72 kWh/τόνο φρέσκιας τομάτας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Ύψος σώματος μηχανής 3148 mm

Πλάτος σώματος μηχανής 2000 mm

Μήκος σώματος μηχανής 3610 mm

ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαστάσεις

Polpatrice IFT Inox Food Technology

POLPATRICE

Per la produzione di polpa di pomodoro

Descrizione della macchina

La polpatrice è una macchina che trasforma il pomodoro intero non pelato in polpa di pomodoro attraverso un processo di estrusione.
La macchina è composta da:

 • Coclea scottatrice (trasporto e scottatura del prodotto non pelato)
 • Gruppo di taglio e compressione (taglio a fette e leggera compressione)
 • Sgocciolatore (separazione del liquido, dei semi e delle pelli)
 • Gruppo di estrusione (produzione di polpa e separazione dalle pelli)
 • Tramoggia con pompa mono (rilancio degli scarti)
 • Vaschetta con pompa a membrana (rilancio del prodotto)
 • Quadro elettrico con PLC e pannello operatore Touch Screen


L’intera struttura e costruita in acciaio inox AISI 304 e tutte le parti a contatto con il prodotto sono costruiti con materiali idonei al contatto con alimenti. Tutti gli scarti di produzione sono convogliati, tramite apposite tramogge di raccolta, a una pompa di rilancio.
Un quadro elettrico dotato di PLC ed interfaccia grafica Touch Screen gestisce il funzionamento di tutti gli attuatori. Tutti i motori elettrici sono azionati da inverters.

Caratteristiche

 • Produzione: 15 ton/h di pomodoro fresco non pelato
 • Resa con foratura 6 mm: > 60%
 • Resa con foratura 8 mm: > 65%
 • Resa con foratura 10 mm: > 70%
 • Produzione: 20 ton/h di pomodoro fresco pelato
 • Resa con foratura 12 mm: > 75%
 • Resa con foratura 14 mm: > 80%
 • Resa con foratura 16 mm: > 85%
 • Potenza elettrica installata: 16 kW
 • Fabbisogno vapore: 400 kg/h a minimo 3 bar
 • Fabbisogno aria compressa: 5 NL/h

CONSUMI ENERGETICI:
Vapore (3 bar): 39 kg/tonnellata di pomodoro fresco
Elettricità (380 V): 0,72 kWh/tonnellata di pomodoro fresco.

DIMENSIONI:
Altezza corpo macchina 3148 mm
Larghezza corpo macchina 2000 mm
Lunghezza corpo macchina 3610 mm

Dimensioni

Caratteristiche

 • Produzione: 15 ton/h di pomodoro fresco non pelato
 • Resa con foratura 6 mm: > 60%
 • Resa con foratura 8 mm: > 65%
 • Resa con foratura 10 mm: > 70%
 • Produzione: 20 ton/h di pomodoro fresco pelato
 • Resa con foratura 12 mm: > 75%
 • Resa con foratura 14 mm: > 80%
 • Resa con foratura 16 mm: > 85%
 • Potenza elettrica installata: 16 kW
 • Fabbisogno vapore: 400 kg/h a minimo 3 bar
 • Fabbisogno aria compressa: 5 NL/h


CONSUMI ENERGETICI:

Vapore (3 bar): 39 kg/tonnellata di pomodoro fresco
Elettricità (380 V): 0,72 kWh/tonnellata di pomodoro fresco

Dimensioni

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI:
Altezza corpo macchina 3148 mm
Larghezza corpo macchina 2000 mm
Lunghezza corpo macchina 3610 mm