ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟ

Για το στράγγισμα πολτών και ψιλοκομμένων προϊόντων

περιγραφή του μηχανήματος

Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως ψιλοκομμένα/εξωθημένα φρούτα ή λαχανικά. Το στοιχείο φιλτραρίσματος συνίσταται σε ένα τύμπανο αποτελούμενο από μια σειρά δακτυλίων και διαχωριστικών από ανοξείδωτο χάλυβα, η περιστροφή του οποίου επιτρέπει τη μεταφορά του προϊόντος από τη χοάνη φόρτωσης στον ολισθητήρα εκφόρτωσης. Η απόσταση μεταξύ των δακτυλίων μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής.
Σε περίπτωση παραγώγων τομάτας το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αποτελεσματικός διαχωριστής σπόρων. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προϊόντος το υγρό που περιέχεται πέφτει ανάμεσα στις σχισμές του τυμπάνου και έτσι διαχωρίζεται από το στερεό μέρος και το στραγγισμένο προϊόν συλλέγεται μέσα σε ένα δοχείο. Το υγρό μέρος, μέσω μιας χοάνης, φτάνει σε μια ειδική τρίοδη περιστροφική βαλβίδα που επιτρέπει:

 • την εκκένωση όλου του στραγγισμένου υγρού (ολικό στράγγισμα)
 • την επιστροφή του στραγγισμένου υγρού στο δοχείο συλλογής του στερεού μέρους (απενεργοποιημένο στράγγισμα)
 • τη μείωση της ποσότητας του στραγγισμένου υγρού μέσω της ανάκτησης ενός μέρους στο δοχείο συλλογής του στερεού μέρους (μερικό στράγγισμα).

Χάρη στη διαμόρφωση των ανοιγμάτων του τυμπάνου υπάρχει η δυνατότητα αυτοκαθαρισμού εξασφαλίζοντας έτσι συνεχόμενη λειτουργία. Όλα τα τμήματα του μηχανήματος μπορούν να επιθεωρηθούν και προστατεύονται από περιβλήματα. Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από υλικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Το δοχείο συλλογής του στραγγισμένου προϊόντος συνοδεύεται από μια αντλία διαφράγματος για τη μεταφορά στην επόμενη γραμμή, εναλλακτικά το στραγγιστήριο μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας επάνω από μια δεξαμενή ανάμιξης.

sgrondatore-nofondo

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Παραγωγής φρέσκιας τομάτας: 10 ton/h
 • Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς: 1 kW

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤ ΗΡΙΟ

Διαστάσεις

Sgrondatore IFT Inox Food Technology

Sgrondatore

Per sgocciolare polpe e cubettati

Descrizione della macchina

La macchina può essere utilizzata su una vasta gamma di prodotti quali cubettati/estrusi di frutta o verdura. L’elemento filtrante è un tamburo costituito da una serie di anelli e distanziali in acciaio inox, la rotazione dello stesso permette il trasferimento del prodotto dalla tramoggia di carico allo scivolo di scarico. La luce tra gli anelli può essere dimensionata secondo le esigenze di produzione. Nel caso di derivati del pomodoro la macchina può essere utilizzata come efficace separatore di semi. Durante il trasferimento del prodotto il liquido contenuto cade tra le feritoie del tamburo separandosi dalla frazione solida, lo sgrondato è raccolto in una vaschetta. La frazione liquida raggiunge, tramite una tramoggia, una speciale valvola rotativa a tre vie che permette di:
 • evacuare tutto il liquido sgrondato (sgrondatura totale)
 • ricondurre il liquido sgrondato nella vaschetta di raccolta della frazione solida (sgrondatura disabilitata)
 • parzializzare il liquido sgrondato mediante il recupero di una parte nella vaschetta di raccolta della frazione solida (sgrondatura parziale).
La conformazione delle luci del tamburo permette un’azione autopulente che garantisce la continuità di funzionamento. Tutte le sezioni della macchina sono ispezionabili e protette da carters. Tutte le parti a contatto con il prodotto sono costruite con materiali idonei al contatto con alimenti. La vaschetta di raccolta del prodotto sgocciolato è corredata di una pompa a membrana per il trasferimento alla linea a valle, in alternativa lo sgrondatore può essere montato direttamente sopra una vasca di miscelazione.

Caratteristiche

 • Produzione: 10 ton/h
 • Potenza elettrica: 1 kW

Dimensioni

Caratteristiche

 • Produzione: 10 ton/h
 • Potenza elettrica: 1 kW

Dimensioni

Caratteristiche tecniche