ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Σύστημα παλετοποίησης και αποπαλετοποίησης

περιγραφή του μηχανήματος

  • Συστήματα μεταφοράς για διακίνηση, συστήματα pick&place για χειρισμό και συστήματα παλετοποίησης για προϊόντα συσκευασμένα σε: δοχεία, μπουκάλια, βάζα, doypack και εύκαμπτους φακέλους.
  • Ολοκληρωμένες γραμμές για τη διαχείριση bag-in-box
  • Συγχώνευση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας πλήρωσης-παστερίωσης-παλετοποίησης (Industry 4.0)

Caratteristiche tecniche

Fine linea

Dimensioni

Fine linea IFT Inox Food Technology

Fine linea

Sistema di pallettizzazione e depallettizzazione

Descrizione della macchina

  • Sistemi di trasporto per la movimentazione, sistemi pick&place per la manipolazione e sistemi di pallettizzazione per prodotti confezionati in: barattoli, bottiglie, vasi, doypack e buste flessibili.
  • Linee complete per la gestione di bag in box
  • Integrazione e automazione del processo di riempimento-pastorizzazione-pallettizzazione (Industry 4.0)

Caratteristiche

Dimensioni

Caratteristiche

Dimensioni

Caratteristiche tecniche