MIXFOOD

Για την αυτόματη ανάμιξη προϊόντων βάσει συνταγών

περιγραφή του μηχανήματος

Μια κυλινδρική δεξαμενή είναι εγκατεστημένη επάνω σε ένα σωληνοειδές πλαίσιο στηριζόμενο επάνω σε δυναμοκυψέλες για την ακριβή δοσομέτρηση των αντλούμενων συστατικών όπως: συμπυκνωμένο προϊόν, πασάτα ή πολτός. Η εσωτερική πλευρά της δεξαμενής έχει γυαλιστερό φινίρισμα για την ελαχιστοποίηση των εναποθέσεων και τη διευκόλυνση του πλυσίματος. Ένας ειδικός αναδευτήρας αποτελούμενος από δύο ομόκεντρες σπείρες επιτρέπει την ομοιόμορφη ανάμιξη ενώ παράλληλα διευκολύνει την κίνηση προς το στόμιο απορρόφησης της αντλίας μεταφοράς, η ταχύτητα και η φορά περιστροφής ελέγχονται από inverter. Ένας αυτόματος φορτωτής αποτελούμενος από: ανυψωτήρα σε στήλη, χοάνη και θυρίδα, επιτρέπει το άδειασμα του περιεχομένου των λεκανών (στερεά συστατικά) στο εσωτερικό του αναδευτήρα με απόλυτη ασφάλεια.

Ένα σύστημα βαλβίδων επιτρέπει τον πλήρη αυτοματισμό των παρακάτω σταδίων:

  1. Πλήρωση σωλήνων συστατικών με αποχέτευση δαπέδου
  2. Επιλογή συστατικών σύμφωνα με τη συνταγή
  3. Εκκένωση και αποστράγγιση σωλήνων με αποχέτευση δαπέδου
  4. Κύκλος πλύσης/ξεβγάλματος σωλήνων

Κατά τη διάρκεια του σταδίου CIP η αντλία μεταφοράς ενεργοποιείται μέσω inverter και επομένως υπάρχει δυνατότητα μεταβολής της ταχύτητας ανάλογα με τις ανάγκες. Η αντλία αυτή, όταν είναι διαμορφωμένη ως αραιωτής, χρησιμοποιείται για την ανακυκλοφορία του προϊόντος στο εσωτερικό της δεξαμενής και επιτρέπει την ομοιόμορφη ανάμιξη του συμπυκνωμένου προϊόντος με νερό. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης δεξαμενών δοσομέτρησης στην εγκατάσταση για πρόσθετα υγρά όπως έλαια και άλμη. Ο ηλεκτρικός πίνακας διαθέτει PLC και οθόνη αφής. Ο χειρισμός όλων των στοιχείων ελέγχου γίνεται είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας αποθηκεύονται σε συνταγές οι οποίες μπορούν να αποθηκευτούν, να τροποποιηθούν και να προβληθούν απευθείας μέσω του πίνακα χειριστή ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου. Το σύστημα επιθεώρησης διαθέτει θύρα Ethernet για σύνδεση στο εταιρικό δίκτυο.

Η εγκατάσταση επιτρέπει τη συνεχή ανάμιξη ψιλοκομμένων/εξωθημένων προϊόντων με συμπυκνωμένους χυμούς για τη εξασφάλιση πολτών με σταθερή σύσταση ή/και Brix. Οι δύο δεξαμενές αποθήκευσης, που διαθέτουν αναδευτήρες και συστήματα CIP, περιέχουν τα δύο προϊόντα προς ανάμιξη. Δύο ογκομετρικές αντλίες, που ελέγχονται από inverter, λαμβάνουν τα δύο προϊόντα από τις δεξαμενές και τα μεταφέρουν στην επόμενη γραμμή. Ρυθμίζοντας τις ταχύτητες των δύο ογκομετρικών αντλιών, επιτυγχάνεται η διαχείριση του επιθυμητού μίγματος. Οι δεξαμενές μπορεί να είναι εξοπλισμένες με συστήματα διατήρησης της θερμοκρασίας (διπλή βάση με ανακυκλοφορία ζεστού νερού) ή με συστήματα θέρμανσης (σερπαντίνες ατμού).

mixfood-v3
mixfood-v4

Διαστάσεις

MixFood IFT Inox Food Technology

MIXFOOD

Per la miscelazione automatica di prodotti ricettati

Descrizione della macchina

Una vasca cilindrica è montata su un telaio tubolare appoggiato su celle di carico per il dosaggio preciso degli ingredienti pompabili quali: concentrati, passate o polpe. Il lato interno della vasca è lucidato a specchio per minimizzare le incrostazioni e facilitare i lavaggi. Uno speciale agitatore composto da due spirali concentriche permette una miscelazione omogenea nonché facilita il movimento verso la bocca d’aspirazione della pompa di travaso, la velocità ed il senso di rotazione sono gestite da inverter. Un caricatore automatico composto da: un elevatore a colonna, una tramoggia e una serranda, permette di vuotare il contenuto delle bacinelle (ingredienti solidi) all’interno del miscelatore in completa sicurezza.

Un sistema di valvole permette la completa automazione delle seguenti fasi:

  1. Riempimento tubi ingredienti con scarico a terra
  2. Chiamata ingredienti secondo ricetta
  3. Svuotamento e drenaggio tubi con scarico a terra
  4. Ciclo di lavaggio/risciacquo tubi


Durante la fase CIP la pompa di travaso è azionata da inverter: è quindi possibile variarne la velocità secondo le necessità. La stessa, in configurazione da diluitore, è utilizzata per il ricircolo del prodotto all’interno della vasca e permette un’omogenea miscelazione con acqua dei concentrati. È possibile integrare l’impianto con tanks di dosaggio per additivi liquidi quali oli e salamoie. Il quadro elettrico è dotato di PLC e pannello Touch Screen, tutti i comandi possono essere gestiti sia in automatico sia in manuale. Tutti i parametri di lavoro sono memorizzati su ricette che possono essere salvate, modificate, richiamate direttamente da pannello operatore o su supporto informatico. Il sistema di supervisione è dotato di una porta Ethernet per il collegamento alla rete aziendale.

Dimensioni

Dimensioni

Caratteristiche tecniche