Helix

Służy do pasteryzacji i/lub chłodzenia
produktów w opakowaniach elastycznych

Opis maszyny

Instalacja umożliwia obróbkę cieplną – podgrzewania i/lub chłodzenia produktów zapakowanych w opakowania elastyczne, takie jak woreczki, opakowania typu doypack, kubeczki itd. Taśma przenośnikowa krzywoliniowa wykonana ze stali nierdzewnej transportuje produkty poddawane obróbce w instalacji. Jej szczególna spiralna konstrukcja pozwala znacząco zoptymalizować czas trwania procesu w stosunkowo małej przestrzeni.

Trasę, którą pokonuje transportowany produkt, można porównać do powierzchni o stałym nachyleniu. Brak różnicy poziomów pozwala na zachowanie kolejności i kierunku transportowanych opakowań, od momentu wejścia do samego wyjścia z linii. Znajdujący się w środkowej części instalacji bęben obrotowy oddziałuje na ruch taśmy przenośnikowej dzięki tarciu powstałemu wskutek stykających się ze sobą powierzchni.

System pompowania i dystrybucji gwarantuje jednorodne spryskiwanie wodą całej ścieżki wyznaczonej przez taśmę, pozwalając na skuteczną wymianę cieplną. W trybie ogrzewania temperatura wody regulowana jest wtryskiem pary wodnej, zaś w trybie chłodzenia temperaturą sterują wieże chłodnicze. Specjalna konstrukcja ramy umożliwia zarówno zintegrowanie zbiornika wody, jak i zastosowanie osłon izolacyjnych / zabezpieczających. Dlatego też instalacja nie wymaga wznoszenia dodatkowych konstrukcji bądź kabin.

System sterowania instalacją składa się z szafy wykonanej ze stali nierdzewnej zawierającej urządzenia wykonawcze dla wszystkich silników sterowanych przez falownik, z kilku zdalnych paneli z programowalną jednostką logiczną i interfejsem operatorskim.

helix-v2-min

WYMIARY

Helix IFT Inox Food Technology

Helix

Per la pastorizzatore e/o raffreddamento di
prodotti in confezione flessibile

Descrizione della macchina

L’impianto permette il trattamento termico di riscaldamento e/o di raffreddamento dei prodotti confezionati in packaging non rigidi quali: buste, doypack, coppette, etc. Un nastro curvilineo in acciaio inox trasporta i prodotti da trattare all’interno dell’impianto, grazie alla particolare conformazione a spirale, si possono ottenere ragguardevoli tempi di processo in spazi relativamente ristretti.

Il percorso del prodotto è assimilabile a un piano inclinato a pendenza costante, l’assenza di dislivelli permette di conservare l’ordine e l’orientamento delle confezioni dall’ingresso all’uscita. Al centro dell’impianto un tamburo rotante imprime il moto al nastro trasportatore grazie all’attrito prodotto dalle superfici a contatto. Il sistema di pompaggio e di distribuzione garantisce un’omogenea nebulizzazione di acqua su tutto il percorso del nastro permettendo un efficace scambio termico. Nella configurazione da “riscaldatore” la temperatura dell’acqua è regolata tramite l’iniezione di vapore, in quella da “raffreddatore” la temperatura è gestita con torri di raffreddamento. La particolare struttura del telaio permette sia l’integrazione della vasca di raccolta dell’acqua sia delle pannellature di coibentazione/protezione; non sono quindi necessarie ulteriori strutture edili o cabinature per l’installazione. Il sistema di gestione dell’impianto è composto da: un armadio in acciaio inox contenente gli azionamenti a inverter per tutti i motori presenti, una serie di quadri remoti contenenti la logica programmabile e l’interfaccia operatore.

Dimensioni

Dimensioni

Caratteristiche tecniche