MixFood

Służy do automatycznego mieszania wyrobów na bazie receptur

Opis maszyny

Zbiornik walcowy zamontowany jest na ramie rurowej znajdującej się na komorach ładunkowych, którego celem jest dokładne dozowanie składników pompowanych, takich jak koncentraty, przeciery lub pulpy. Wewnętrzna część zbiornika poddana została polerowana na lustrzany połysk, aby zminimalizować osadzanie się resztek przerabianego produktu i ułatwić mycie.

Specjalne mieszadło składające się z dwóch spirali koncentrycznych zapewnia staranne mieszanie do uzyskania jednorodnego stanu i ułatwia transport w kierunku otworu wlotowego pompy przetłaczającej.Falownik steruje prędkość oraz kierunek obrotów.

Automatyczny zasobnik składa się z podnośnika kolumnowego, zbiornika i zasuwy, który pozwala na opróżnienie zawartości wanienek (składniki w stanie stałym) wewnątrz mieszadła w całkowicie bezpiecznych warunkach.

Zespół zaworów umożliwia całkowite zautomatyzowanie następujących faz:

1.Napełnianie przewodów rurowych z niskim rozładunkiem.

2.Wywoływanie składników zgodnie z recepturą.

3.Opróżnianie i osuszanie przewodów rurowych z niskim rozładunkiem.

4.Cykl mycia/płukania przewodów rurowych. Podczas fazy czyszczenia CIP pompa przetłaczająca uruchamiana jest przez falownik, dlatego też można regulować jej prędkość w zależności od potrzeb produkcyjnych.

Pompa jest wykorzystywana w trybie rozrzedzania do recyrkulacji produktu w zbiorniku, umożliwiając do jednorodnego wymieszania miazgi przy użyciu wody przecierowej.

Do instalacji można dołączyć zbiorniki dozujące dodatki w stanie ciekłym, takie jak oleje i solanka.

Tablica elektryczna wyposażona jest w jednostkę sterującą PLC oraz w panel dotykowy, dzięki któremu można sterować wszystkimi poleceniami zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym. Parametry robocze przechowywane są w recepturach, które z kolei można zapisywać, modyfikować i przywoływać bezpośrednio z poziomu panelu operatorskiego lub za pośrednictwem wybranego nośnika informatycznego. System kontrolny wyposażony jest w port Ethernet, który umożliwia podłączenie się do sieci firmy.

mixfood-v3
mixfood-v4

Wymiary

MixFood IFT Inox Food Technology

MIXFOOD

Per la miscelazione automatica di prodotti ricettati

Opis maszyny

Zbiornik walcowy zamontowany jest na ramie rurowej znajdującej się na komorach załadunkowych celem dokładnego dozowania składników pompowanych, takich jak koncentraty, przeciery czy pulpy. Wewnętrzna część zbiornika poddana została polerowaniu na lustrzany połysk, aby zminimalizować osadzanie się resztek przerabianego produktu i ułatwić mycie.

Specjalne mieszadło składające się z dwóch spirali koncentrycznych zapewnia staranne mieszanie do uzyskania stanu jednorodnego oraz ułatwia transport w kierunku otworu wlotowego pompy przetłaczającej. Prędkość oraz kierunek obrotów sterowane są przez falownik.

Automatyczny zasobnik, który składa się z podnośnika kolumnowego, zbiornika i zasuwy, pozwala na opróżnienie zawartości wanienek (składniki w stanie stałym) wewnątrz mieszadła w całkowicie bezpiecznych warunkach.

Zespół zaworów umożliwia całkowite zautomatyzowanie następujących faz:

1) Napełnianie przewodów rurowych z niskim rozładunkiem.

2) Wywoływanie składników zgodnie z recepturą.

3) Opróżnianie i osuszanie przewodów rurowych z niskim rozładunkiem.

4)  Cykl mycia/płukania przewodów rurowych. Podczas fazy czyszczenia CIP pompa przetłaczająca uruchamiana jest przez falownik, dlatego też można regulować jej prędkość w zależności od potrzeb produkcyjnych.

Pompa ta, w trybie rozrzedzania, wykorzystywana jest do recyrkulacji produktu w zbiorniku, umożliwiając jednorodne wymieszanie miazgi przy użyciu wody przecierowej.

Do instalacji można dołączyć zbiorniki dozujące dodatki w stanie ciekłym, takie jak oleje i solanka.

Tablica elektryczna wyposażona jest w jednostkę sterującą PLC oraz panel dotykowy — można sterować wszystkimi poleceniami zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym. Parametry robocze przechowywane są w recepturach, które z kolei można zapisywać, modyfikować, przywoływać bezpośrednio z poziomu panelu operatorskiego lub za pośrednictwem wybranego nośnika informatycznego. System kontrolny wyposażony jest w port Ethernet umożliwiający podłączenie się do sieci firmy.

Dimensioni

Dimensioni

Caratteristiche tecniche