SYSTEM RUROWY

Służą do przetwarzania stałych frakcji

Opis maszyny

Instalacja jest przeznaczona do podgrzewania, chłodzenia, pasteryzowania lub sterylizacji produktów pompowanych zawierających rozdrobnione składniki w stanie stałym.

Moduły wymiany cieplnej zbudowane są z czterech rur koncentrycznych: przez  środkowy odcinek pierścieniowy przepływa produkt, zaś przez odcinki zewnętrzne i wewnętrzne przepływa woda w przeciwprądzie.

Moduły podgrzewania wyposażone są w system przygotowania podgrzanej wody, który składa się z pompy, wymiennika ciepła i zaworów sterujących.

Moduły chłodzenia wyposażone są w system zaworów sterujących wodą przeznaczoną do chłodzenia pochodzącą ze źródła zewnętrznego (studnia lub wieża chłodnicza). Instalację można połączyć ze zintegrowanym systemem CIP/SIP.

Panel sterujący składa się z szeregu funkcji wykonawczych dla wszystkich silników sterowanych przez falownik, ze sterownika logicznego PLC oraz interfejsu operatorskiego Touch Screen.

Wymiary

Tubo in tubo IFT Inox Food Technology

SYSTEM RUROWE

Do produkcji pulpy pomidorowej

Opis maszyny

Instalacja może być przeznaczona do podgrzewania, chłodzenia, pasteryzowania lub sterylizacji produktów pompowanych zawierających rozdrobnione składniki w stanie stałym.

Moduły wymiany cieplnej zbudowane są z czterech rur koncentrycznych: przez środkowy odcinek pierścieniowy przepływa produkt, zaś przez odcinki zewnętrzne i wewnętrzne przepływa woda w przeciwprądzie.
Moduły podgrzewania wyposażone są w system przygotowania podgrzanej wody, który składa się z pompy, wymiennika ciepła para/woda i zaworów sterujących.
Moduły chłodzenia wyposażone są w system zaworów sterujących wodą przeznaczoną do chłodzenia pochodzącą ze źródła zewnętrznego (studnia lub wieża chłodnicza). Instalację można połączyć ze zintegrowanym systemem CIP/SIP.
Panel sterujący składa się z szeregu funkcji wykonawczych dla wszystkich silników sterowanych przez falownik, ze sterownika logicznego PLC oraz interfejsu operatorskiego Touch Screen.

Wymiary