Tunel

Służy do pasteryzacji i/lub chłodzenia
produktów w opakowaniach elastycznych

Opis maszyny

Instalacja może być przeznaczona do podgrzewania, chłodzenia lub pasteryzowania produktów przechowywanych w opakowaniach, takich jak butelki, słoiki, puszki itd.

Dzięki modułowej konstrukcji można łatwo dostosowywać instalację do panujących warunków przestrzennych oraz zarządzać temperaturą zgodnie z potrzebami produkcyjnymi.

Na wejściu produkt jest jednorodnie układany na taśmie przenośnikowej w tunelu. W segmencie środkowym dochodzi do wymiany cieplnej poprzez spryskiwanie wodą (zimną i/lub gorącą). Każdy moduł konstrukcji tunelu wyposażony jest w zespół sterowania wodą, który z kolei składa się z pompy, wymiennika ciepła i zaworów. W segmencie końcowym (na wyjściu) produkt jest osuszony, następnie wyładowywany za pośrednictwem taśmy transportującej i ustawiony w linii, gotowy do wyjścia.

Panel sterujący składa się z szeregu urządzeń wykonawczych dla wszystkich silników sterowanych przez falownik, z jednostki logicznej PLC oraz interfejsu operatora Touch Screen.

Tunnel IFT Inox Food Technology

Wymiary

Tunnel IFT Inox Food Technology

Tunel

Do pasteryzacji i/lub chłodzenia
produktów w opakowaniach elastycznych

Opis maszyny

L’impianto può essere utilizzato per riscaldare, raffreddare o pastorizzare prodotti confezionati in: bottiglie, barattoli, vasi, etc…

La struttura modulare permette di configurare agevolmente l’impianto in modo da soddisfare i requisiti di spazio e tempo/temperatura richiesti. Nella sezione d’ingresso il prodotto viene distribuito uniformemente sul tappeto di trasporto
del tunnel; nelle sezioni centrali avviene lo scambio termico mediante nebulizzazione di acqua (fredda e/o calda), ogni modulo del corpo del tunnel è dotato di un gruppo di gestione dell’acqua composto da: pompa, scambiatore e valvole; nella sezione d’uscita il prodotto viene asciugato, scaricato dal tappeto del tunnel e allineato per l’evacuazione.

Il pannello di controllo è composto da una serie di azionamenti a inverter per tutti i
motori presenti, una logica di gestione basata su PLC e un’interfaccia operatore implementata
su Touch Screen.

Wymiary

Wymiary

Caratteristiche tecniche