Inox Food Technology

GDY JATRADYC
ŁĄCZY SIĘ ZINNOWACJĄ

slider-idro2-min.png

LINIE PRZETWARZANIA POMIDORÓW

Impianti lavorazione pomodori

Inox food technology

GDY JATRADYC
ŁĄCZY SIĘ Z INNOWACJĄ

Historia wielu pokoleń

Poznajcie naszą historię. Firma I.F.T. powstała w samym sercu fabryk. Jest ona owocem wiedzy i doświadczeń przekazywanych od ponad wieku z ojca na syna.

Połączenie tradycji z innowacją okazało się zwycięskim krokiem w naszej branży: maszyny bowiem nie tylko są zaawansowane technologicznie, ale również są owocem wieloletniej pracy poprzednich pokoleń.

Firma I.F.T., założona przez Lodovica Soldati przy współpracy synów Leonarda i Luigiego oraz córki Franceschi, powstała z myślą o zaspokajaniu podstawowych potrzeb przemysłu przetwórczego.

Timeline azienda IFT

Nasi klienci

Progetto realizzato con il contributo della regione Emilia romagna, Servizio Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese

HALL 5 , STAND M018