MixFood

Tarifli ürünlerin otomatik olarak karıştırılması

Machine description

Aşağıda yer alan pompalanabilir içeriklerin kesin şekilde dozajlanması için yük hücrelerinin üzerine dayanmış boru tipi şasiye monteli silindirik havuz: konsantre, rende ya da püre. Havuzun iç tarafı ayna parlaklığında olup, tortu birikimini asgariye indirmekte ve yıkamayı kolaylaştırmaktadır. İç içe geçmiş iki spiralden oluşan özel bir karıştırıcı, homojen karışımına imkan vermekte, aktarma pompasının emiş ağzına doğru hareketi kolaylaştırmaktadır, dönüş hızı ve yönü bir inverter tarafından idare edilmektedir. Sütunlu asansör, huni ve kepenkten oluşan otomatik yükleyici, kapların (katı içerik) içeriğinin güvenli şekilde karıştırıcının içine dökülmesini sağlamaktadır.

Bir vanalar sistemi, aşağıdaki aşamaların tam otomasyonunu sağlamaktadır:

  1. Toprak boşaltmalı içerik borularının dolumu
  2. Tarife göre içerik çağırma
  3. Toprak boşaltmalı boru boşaltma ve drenajı
  4. Boru yıkama/durulama döngüsü
  5.  

CIP aşaması sırasında aktarma pompası inverter tarafından çalıştırılmakta ve dolayısı ile hız ihtiyaca göre ayarlanabilmektedir. İnceltici olarak kullanılabilen pompa, ürünün havuz dahilindeki devridaiminde kullanılmakta, konsantrelerin su ile homojen şekilde karışmasını sağlamaktadır. Tesisin, Yağ ve salamura gibi katkı sıvılarına yönelik dozajlama tankları ile entegre edilmesi mümkündür. Elektrik panosu PLC ve dokunmatik ekran ile donatılmış olup, komutların tamamı otomatik ya da elle yönetilebilmektedir. Çalışma parametrelerinin tamamı, operatör panelinden ya da harici birime kaydedilebilen, değiştirilebilen, geri yüklenebilen tariflere kaydedilmektedir. Gözetim sistemi, şirket ağına bağlantı sağlayan Ethernet portuna sahiptir.

Tesis, sabit yoğunluğu ve/veya Brix derecesi olan pürelerin elde edilmesi amacı ile küp halindeki/ektrüsyondan geçen ürünü konsantre özütler ile karıştırabilmektedir. Karıştırıcı ve CIP sistemleri ile donatılan iki toplama havuzu, karıştırılacak iki ürünü içermektedir. İnverterli iki hacim pompası, iki ürünü havuzlardan alarak takip eden hatta aktarmaktadır. Hacim pompalarının hızını ayarlamak sureti ile arzu edilen karışım elde edilir. Havuzlar, sıcaklık muhafaza sistemleri (sıcak su devridaimli çift taban) ya da ısıtma sistemleri (buharlı serpantinler) ile donatılabilir.

mixfood-v3
mixfood-v4

Sizes

MixFood IFT Inox Food Technology

MIXFOOD

Tarifli ürünlerin otomatik olarak karıştırılması

Machine description

Aşağıda yer alan pompalanabilir içeriklerin kesin şekilde dozajlanması için yük hücrelerinin üzerine dayanmış boru tipi şasiye monteli silindirik havuz: konsantre, rende ya da püre. Havuzun iç tarafı ayna parlaklığında olup, tortu birikimini asgariye indirmekte ve yıkamayı kolaylaştırmaktadır. İç içe geçmiş iki spiralden oluşan özel bir karıştırıcı, homojen karışımına imkan vermekte, aktarma pompasının emiş ağzına doğru hareketi kolaylaştırmaktadır, dönüş hızı ve yönü bir inverter tarafından idare edilmektedir. Sütunlu asansör, huni ve kepenkten oluşan otomatik yükleyici, kapların (katı içerik) içeriğinin güvenli şekilde karıştırıcının içine dökülmesini sağlamaktadır.

Bir vanalar sistemi, aşağıdaki aşamaların tam otomasyonunu sağlamaktadır:

  1. Toprak boşaltmalı içerik borularının dolumu
  2. Tarife göre içerik çağırma
  3. Toprak boşaltmalı boru boşaltma ve drenajı
  4. Boru yıkama/durulama döngüsü
  5.  

CIP aşaması sırasında aktarma pompası inverter tarafından çalıştırılmakta ve dolayısı ile hız ihtiyaca göre ayarlanabilmektedir. İnceltici olarak kullanılabilen pompa, ürünün havuz dahilindeki devridaiminde kullanılmakta, konsantrelerin su ile homojen şekilde karışmasını sağlamaktadır. Tesisin, Yağ ve salamura gibi katkı sıvılarına yönelik dozajlama tankları ile entegre edilmesi mümkündür. Elektrik panosu PLC ve dokunmatik ekran ile donatılmış olup, komutların tamamı otomatik ya da elle yönetilebilmektedir. Çalışma parametrelerinin tamamı, operatör panelinden ya da harici birime kaydedilebilen, değiştirilebilen, geri yüklenebilen tariflere kaydedilmektedir. Gözetim sistemi, şirket ağına bağlantı sağlayan Ethernet portuna sahiptir.

Tesis, sabit yoğunluğu ve/veya Brix derecesi olan pürelerin elde edilmesi amacı ile küp halindeki/ektrüsyondan geçen ürünü konsantre özütler ile karıştırabilmektedir. Karıştırıcı ve CIP sistemleri ile donatılan iki toplama havuzu, karıştırılacak iki ürünü içermektedir. İnverterli iki hacim pompası, iki ürünü havuzlardan alarak takip eden hatta aktarmaktadır. Hacim pompalarının hızını ayarlamak sureti ile arzu edilen karışım elde edilir. Havuzlar, sıcaklık muhafaza sistemleri (sıcak su devridaimli çift taban) ya da ısıtma sistemleri (buharlı serpantinler) ile donatılabilir.

Sizes

Sizes

Caratteristiche tecniche