YIKAMA

Hammadde boşaltma ve yıkama

Machine description

 • Doğrudan kamyondan dökme ürün boşaltma sistemleri ya da varil ve kutu otomatik ters çeviricileri.
 • Kum ve çamur ayırıcıları ile komple taş ayıklama otomatik sistemleri.
 • Dozaj ve tasnife yönelik asansörler ile komple yıkama havuzları.
 • Ham ürünün ebada göre tasnifine yönelik otomatik ölçüm makineleri.
 • Ot yolucu sistemler.
 • Döner merdaneli ya da modüler bantlı tasnif masaları.
 • Su filtreleme istasyonları ile komple hidrolik taşıyıcı sistemler.
 • Ürün kabul-yıkama- tasnif aşamalarının tamamının entegre otomasyonu (Industry 4.0).
Lavaggi IFT Inox Food Technology

YIKAMA

Hammadde boşaltma ve yıkama

Machine description

 • Doğrudan kamyondan dökme ürün boşaltma sistemleri ya da varil ve kutu otomatik ters çeviricileri.
 • Kum ve çamur ayırıcıları ile komple taş ayıklama otomatik sistemleri.
 • Dozaj ve tasnife yönelik asansörler ile komple yıkama havuzları.
 • Ham ürünün ebada göre tasnifine yönelik otomatik ölçüm makineleri.
 • Ot yolucu sistemler.
 • Döner merdaneli ya da modüler bantlı tasnif masaları.
 • Su filtreleme istasyonları ile komple hidrolik taşıyıcı sistemler.
 • Ürün kabul-yıkama- tasnif aşamalarının tamamının entegre otomasyonu (Industry 4.0).